Nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như đóng góp từ người dùng, EGANY đã nâng cấp Fast Order 02 với những chi tiết như:

– Tối ưu lại phần tìm kiếm sản phẩm (nhanh và mượt hơn, ẩn những collection không có product trên kết quả tìm kiếm)

– Fixed lỗi scroll của menu khi tìm kiếm sản phẩm

– Tối ưu lại tốc độ tải trang

Link demo: https://better-page-test.mysapo.net/fastorder-02