Sales Countdown là tiện ích giúp website dễ dàng tạo bộ đếm ngược, kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Addon Sales Countdown nằm trong bộ ứng dụng UX/UI Addons của EGANY

Tại sao nên cài đặt addon Sales Countdown:

  • Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi: Tạo cảm giác gấp gáp và thúc đẩy người dùng mua hàng với tỉ lệ chốt đơn tăng x3 lần
  • Hiển thị nhiều nơi: Dễ dàng thiết lập hiển thị được nhiều vị trí trên website của bạn như: đầu trang hoặc trong từng sản phẩm riêng biệt.
  • Đơn giản & dễ dùng: Tiết kiệm được 100+ giờ làm việc với tính năng cho phép thiết lập tự động lặp lại bộ đếm ngược khi hết hạn.

Đồng hồ “neo đầu trang” và trong “trang sản phẩm”

Bộ thiết lập đầy đủ cho phép tuỳ chỉnh linh hoạt

Dễ dàng tuỳ chỉnh vị trí với EGANY Tools

Thiết lặp “Lập lại” dễ dàng