Store Locator 01 là trang hiển thị danh sách cửa hàng, chi nhánh công ty. Với thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm cửa hàng và bản đồ chỉ dẫn.

Với việc nâng cấp giao diện mới, Store Locator sẽ mang đến người dùng trải nghiệm tốt hơn nữa.

Giao diện trước khi nâng cấp

Giao diện sau khi nâng cấp

Link demo: https://better-page-test.mysapo.net/store-locator-01