Ứng dụng Đặt Món Nhanh Fast Order 03 thuộc bộ app #BetterPage của @EGANY đã sẵn sàng tích hợp WOAY Mini Game để chủ quán có thêm đồ chơi mạnh mẽ tăng chuyển đổi mùa sales..

Các kịch bản có thể xảy đến cùng “Vòng xoay may mắn”:

Giảm % giá trị đơn hàng

Trúng sản phẩm