Sales Countdown cập nhật phiên bản mới, loại bỏ hiệu ứng đếm ngược giúp trang chạy ổn định hơn.