EGANY Tools phiên bản 1.9.0 ra mắt và bổ sung thêm các tính năng nổi bật:

📸 Tạo khung ảnh cho ảnh sản phẩm.

–> Giúp bạn tạo khung dễ dàng cho ảnh sản phẩm chỉ với vài cái nhấp chuột.

Upload ảnh sản phẩm & khung ảnh

– Flow setup vị trí sản phẩm cập nhật, giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc thiết lập vị trí sản phẩm