Với bản cập nhật mới Fixed ToC bổ sung thêm tuỳ chọn hiển thị menu đầu trang cho các website đã nâng cấp premium và sẽ bổ sung setting, giúp chủ website thiết lập Fixed ToC đơn giản hơn.

Menu đầu trang

Bổ sung thiết lập “List icon style”

Tuỳ chọn màu sắc đa dạng hơn