App Smart Search – Gợi ý tìm kiếm thông minh phiên bản 1.2.2 vừa bổ sung tuỳ chọn hiển thị kết quả tìm kiếm dạng Lưới (trước đó đã có hiển thị dạng Danh Sách)

Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng lưới (mới)

Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng danh sách 

Bạn có thể đăng nhập vào app Smart Search để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.2.2) ngay bây giờ.