Rebuild trang ứng dụng đặt hàng nhanh FOP Market

– Rebuild ứng dụng FOP Market theo chính sách mới của Apps Store trên 2 nền tảng HaravanSapo (trước đây app nằm trong ứng dụng Better Page nên không được chấp thuận, giờ tách ra)
Có thể là hình ảnh về văn bản
Các tính năng nổi bật của ứng dụng:
– Tối ưu UX/UI trên mobile
– Thiết lập dễ dàng & linh hoạt
– Menu điều hướng nhanh chóng
– Tích hợp sẵn tìm kiếm thông minh theo từ khóa
FOP Market đã lên kệ, bạn có thể cài đặt ngay cho website của mình